Dâu Biển Mấy Hồi - Dân Làm Báo

Bài Mới

baimoi

Dâu Biển Mấy Hồi

< A >

Trãi qua bầu cử Trâm/ Bai*
Những điều trông thấy mà cay đắng lòng
Bao năm chung hướng cùng xông
Mà nay ngoảnh mặt nguýt trông nhau thù

Thương thân rút ruột bấy lâu
Tưởng rằng ruột ngựa thẳng tay gian tà
Dè đâu lẫn lộn quỷ ma
Chữ Tâm một chút chịu đày sao cam!!!

*Trump/ Biden
© Copyright 2019 Dân Làm Báo, All rights reserved

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.